2024-01-23

Azərbaycan-Malayziya arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 illiyinə həsr olunmuş Almanax - Anthology dedicated to the 30th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Azerbaijan and Malaysia

Əziz həmvətənlər və səhifəmizin dəyərli qonaqları,

Səfirliyimizin təşəbbüsü ilə Azərbaycanla Malayziya arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 illiyinə həsr olunmuş almanax tərtib edilmişdir. Almanaxda hər iki ölkə barədə ətraflı məlumatla tanış ola, münasibətlərin tarixçəsinə nəzər sala bilərsiniz.

Almanaxın ərsəyə gəlməsində Səfirliklə yaxından əməkdaşlıq etmiş Malaya Universitetinin dosenti cənab Roy Rocersə öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk.

Almanaxla aşağıdakı keçid vasitəsilə tanış ola bilərsiniz. 

https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:4eccf551-f3f0-430a-87af-f8f4e7054fae 

---

Dear compatriots and valuable guests of our page,

At the initiative of our embassy, an anthology dedicated to the 30th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Azerbaijan and Malaysia was compiled. You can get acquainted with detailed information about both countries and take a look at the history of relations in anthology.

We express our deep gratitude to Mr. Roy Rogers, associate professor of the University of Malaya, who closely cooperated with the Embassy in the creation of this anthology.

You can access the anthology through the link below.

https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:4eccf551-f3f0-430a-87af-f8f4e7054fae 

Search in archive